zwrot-wydatkow

Zleceniobiorca ma prawo do zwrotu poniesionych przez siebie wydatków przy wykonywaniu zlecenia.

Leave a Reply