odmowa-przyjecia-zlecenia

Zleceniobiorca ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, ale powinien zawiadomić o tym zleceniodawcę.

Leave a Reply