powierzenie-zlecenia-innym-osobom

Co do zasady zleceniobiorca powinien zlecenie wykonać osobiście, ale może powierzyć jego wykonanie podwykonawcom.

Leave a Reply