zaliczka-w-umowie-zlecenia

Zleceniobiorca ma prawo żądać zaliczki na wydatki niezbędne do wykonania zlecenia.

Leave a Reply